Hvordan foregår mine behandlinger


Første konsultasjon

Jeg kommer også til å snakke endel om hypnose og hvordan det mentale sinn opererer. Det er viktig med forståelse og innsikt. Dermed kan vi fjerne misforståelser og eventuelt uro rundt det å bli hypnotisert. Jeg kommer til å besvare alle spørsmål du eventuelt skulle ha rundt hypnose og hva vi skal gjøre. Så gjør vi den terapeutiske delen hvor vi jobber med det du kom for.

Etter hypnosen snakker vi sammen om hvordan det var og opplevdes. 


Andre konsultasjon

Den vil starte med å snakke om forrige time og hvordan uken har gått. Jeg vil svare på alt du lurer på om hva vi har gjort og hva vi skal jobbe videre. Deretter gjør vi igjen en hypnose sammen, mer terapeutisk nå i forhold til det du ønsker å forandre.


Tredje konsultasjon

Det kan hende at det trengs en tredje konsultasjon, hvor vi jobber med de tingene som eventuelt som får tingene helt på plass.