Hvordan foregår mine behandlinger


Første konsultasjon

Den starter med å evaluere spørreskjemaet du har fylt ut på forhånd, det vil ikke ta så mye tid, men det vil hjelpe meg i å se i hvilken retning behandlingen skal ta.

Jeg kommer også til å snakke endel om hypnose og hvordan det mentale sinn opererer. Det er viktig med forståelse og innsikt. Dermed kan vi fjerne misforståelser og eventuelt uro rundt det å bli hypnotisert. Jeg kommer til å besvare alle spørsmål du eventuelt skulle ha rundt hypnose og hva vi skal gjøre.

Så gjør vi en enkel hypnose sammen, man kan kalle det en forbredende hypnose, hvor ting tilrettelegges for ditt ubevisse sinn. Og første forbredelser til å lære selvhypnose.

Etter hypnosen snakker vi sammen om hvordan det var og opplevdes. Tilslutt vil du få med en lydfil, med en selvhypnose. Den ønsker jeg at du lytter til, helst hver dag frem til neste konsultasjon en uke senere. Hele konsultasjonen tar ca. 120 minutter


Andre konsultasjon

Den vil starte med å snakke om forrige time og hvordan uken har gått. Jeg vil svare på alt du lurer på om hva vi har gjort og hva vi skal jobbe videre. Deretter gjør vi igjen en hypnose sammen, men mere terapeutisk nå i forhold til det du ønsker å forandre.

Du vil bli tatt ut av hypnosetilstanden og vi vil prate om hva som kom frem under hypnosen, men bare hvis du har lyst til å dele det, jeg trenger ikke vite alt.

Tilslutt vil vi øve på selvhypnose, hvor du selv kan gå inn i en hypnosetilstand på egenhånd.


Tredje konsultasjon

Den vil starte med å snakke om forrige time og hvordan uken eller ukene har gått siden sist. Jeg vil svare på alt du lurer på om hva vi har gjort og hva vi skal jobbe videre. Deretter gjør vi igjen en hypnose sammen, men mere spisset terapeutisk nå i forhold til det du ønsker å forandre. Du vil bli tatt ut av hypnosetilstanden og vi vil prate om hva som kom frem under hypnosen, igjen, bare hvis du vil dele. Vi snakker til slutt mere om selvhypnose og hvordan du kan utnytte det for deg selv.