Selvbilde og selvtillit


Ta tilbake kontrollen med hypnose

Hvordan ser ditt mentale bilde av deg selv ut? Har du et dårlig selvbilde? Og hvordan er det med din egen tro på deg selv? Skulle den vært sterkere? Hva med din egen verdi? Føler du deg så verdifull som du burde? Vi er alle verdifulle og fortjener å føle oss fantastiske uten noen grunn!


Det underbevisste sinnet – vår «indre stemme» – styrer ganske mye om hva vi føler om oss selv.
Våre ubevisste tanker kan være glødende tilhengere, og forteller oss at vi har det bra med oss selv. Eller det underbevisste kan være en voldsom kritiker, fylle våre tanker med negative, usunne tanker om oss selv.

Problemet er: Å overvinne disse negative tankene er en reell utfordring. Disse tankene er automatiske og dypt innebygd i våre underbevisste sinn. Du ser deg selv i speilet – og BAM! – Det underbevisste sier at du ikke liker det du ser. Det skjer ubevisst, automatisk.
Med andre ord er lav selvtillit ofte et resultat av feil tanker i vår underbevissthet. Våre underbevisste tanker er ikke rasjonelle. De er ikke basert på fakta – ofte blir de programmert inn i barndommen – og de er altfor kritiske og usunne.
Men hva om disse tankene kunne bli stille, eller bedre ennå, fjernet helt. Hva om vi kunne få kontroll over vår indre stemme og lære den å være mer støttende, positiv og nyttig?

Med hypnoterapi kan vi effektivt endre på disse tankene og følelsene vi har om oss selv. Vi kan hjelpe den «indre stemmen» vår med å påvirke oss i positiv retning. Vi kan ta selvbilde, selvtilliten og egenverdien vår tilbake til toppnivå der de hører hjemme! For vi alle fortjener å føle oss fantastiske uten noen grunn!