Hva er hypnose?


Hypnoseterapi er en behandling, hvor man bruker hypnose. Hypnosen er ikke i seg selv en behandling, men kan brukes i behandlingen. Hva er hypnose da, og hvordan kan den brukes.


"Hypnose er en tilstand, hvor oppmerksomheten er konsentrert."


Oppmerksomheten konsentreres ikke bare, når man er under innflytelse av en hypnoseterapeut. Det kan skje også spontant i dagliglivet, når man opplever noe, som opptar oppmerksomheten veldig. I sånne situasjoner kan man gå i en spontan hypnotisk tilstand -  en  innlæringstilstand.

 

Hypnotisk ordre.

I en hypnotisk tilstand vil et forslag, som den hypnotiserte aksepterer, fungere som en hypnotisk ordre, som kan få betydning for den hypnotisertes adferd, tanker og følelser, inntil ordren  oppheves - eller eventuelt på ubestemt tid, hvis ordren ikke oppheves. En hypnotisk ordre fungerer som en lov, man er nødt til å følge, som en ordre, man er nødt til å adlyde. En hypnotisk ordre kan oppstå utenfra ( f.eks. under et menneskes påvirkning av et annet). Men det kan også oppstå som resultatet av tanker, som man gir seg, altså på en måte et forslag man gir seg selv og aksepterer.

I en viktig opplevelse risikerer man å innlære en hypnotisk ordre i form av en uhensiktsmessig, refleksmessig adferd, eller en uhensiktsmessig følelse eller oppfattelse, som deretter vil kunne virke meget sjenerende. Dette kalles en situasjonsbestemt innlæring. Man er ofte ikke klar over, hvordan problemet er oppstått, fordi glemsel eller - sjeldnere - en fortrengning av det, som skjedde, vil kunne skjule sammenhengen for den, som lider under forstyrrelsene. Den forklaring, man søker hos seg selv, kan derfor vise seg å være feil, slik at man ikke kan hjelpe seg selv. Hvis man forsøker å overvinne problemet ved hjelp av viljen, blir man lett skuffet. Viljen kan nemlig ikke vinne over forestillingsevnen, feilfunksjonen endrer seg ikke. 

 

Hypnose lov nr. 2  forklarer dette: "Når forestillingsevnen og viljen er i konflikt med hverandre, vinner forestillingsevnen alltid."  Derfor bygger hypnoseterapien på menneskers forestillingsevne  og ikke på deres viljestyrke.

 

Derfor kan det være en logisk behandling å lære å gå en hypnotisk tilstand for å finne frem til den uhensiktsmessige hypnotiske ordre og oppløse den.

 

Kan alle bringes en hypnotisk tilstand hos en behandler? 

Teoretisk sett kan alle, men det er avhenig av at man ønsker å gå inn i hypnose. Dog kan et menneske godt være i en hypnotisk tilstand uten tydelige tegn på, at tilstanden faktisk er til stede.

 

Hvordan oppleves en hypnotisk tilstand? 

Ved hypnoseterapi er klienten vanligvis rolig, ofte meget avslappet, er i stand til å vurdere selv og er i stand til selv å gå ut av den hypnotiske tilstand og vende tilbake til en normal tilstand.  Klienten bevarer vanligvis sin viten om, hvor han/hun befinner seg og er hele tiden i stand til å snakke med hypnoseterapeuten og til å sette grenser for, hva man vil si og gjøre.

Illustrerende video om det bevisste og det ubevisste sinn.

HEI, JEG HETER Trond Wetter

Og jeg er hypnoseterapeut i Bedre Liv Hypnoseterapi. Et navn som setter en standard for hva jeg ønsker å bidra med for å hjelpe mennesker som trenger det.


Da jeg er genuint interessert i å hjelpe mennesker og jeg føler at som hypnoseterapeut kan gjøre hverdagen bedre for de som trenger det. Interesse for hypnose har jeg hatt i mange år og hatt god hjelp av i mitt personlige liv. Med hjelp av selvhypnose har jeg kunne realisere ting jeg tidligere slet med å få til.

SERTIFISERINGER

Jeg er Registrert Hypnoterapeut utdannet hos Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose 

(NIH, godkjent av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose (NFKH) som også er godkjent av Helsedirektoratet).

Samt internasjonalt sertifisert ved The Dave Elman Hypnosis Institute i USA.